Címlap Tankönyvosztás

  A Zámolyi Csanádi Imre Általános Iskolában a tankönyveket az alábbi időpontokban lehet átvenni:

  • 2013. augusztus 28. (szerda) 8.00-12.00
  • 2013. augusztus 29. (csütörtök) 13.00-18.00

  A diákok előre elkészített csomagban, névre szólóan kapják meg a könyveiket. A tankönyvek átvételekor a befizetést igazoló csekk eredeti példányát be kell mutatni.

   

  Az első osztályos tanulók a tankönyvcsomagjukat ingyen kapják meg ugyanebben az időpontban.

   

  A 2-8. évfolyamra járó ingyenes tankönyvben részesülő diákok a szükséges igazolásokat hozzák magukkal, ennek hiányában ingyenes tankönyvet biztosítani nem tudunk.

  A tankönyvcsomag átvételét a szülő aláírásával kell igazolni, ezért kérjük, a gyermek egyik szülője feltétlenül jelenjen meg az átvételkor.

  Amennyiben a fizetési státuszban változás történt a nyár folyamán, kérjük, jelezze azt az iskolában.

  Ingyenes tankönyvre jogosult minden olyan tanuló, aki:

  1.  tartósan beteg (szakorvosi igazolás)

  2.  pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott pl. dyslexia, dysgraphia stb. (a Szakértői Bizottság szakvéleménye)

  3.  három- vagy többgyermekes családban él (a családi pótlék folyósításáról szóló legfrissebb, augusztus havi bankszámlakivonat, bérjegyzék, postai igazoló szelvény, MÁK igazolás)

  4.  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az erről szóló határozat)

   

  Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a tankönyvosztással egyidőben tanszervásár is lesz az iskolában, ahol beszerezhetik a szükséges eszközöket.