Címlap Újabb sikeres pályázat

  Sikeresen pályáztunk a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogram megvalósítása az ált. iskolákban c. konstrukcióra.

   

  A kiemelt projekt két ütemben valósul meg:

  I. ütem - Komplex intézményi testmozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az állami fenntartású általános iskolákban, többcélú intézményekben

  Az I. ütem célja az egészségtudatos életvitelt támogató életmódtényezőket befolyásoló pozitív közösségi minták elterjesztése,  amelyeknek fő pillérét az életkori sajátosságoknak megfelelő, energia-egyensúly kialakulását szolgáló testmozgás- és életmódprogramok jelentik.

  II. ütem - Közösségi testmozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési

  alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával

  A II. ütem alapvető célja a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjain, egészségfejlesztési programjain, helyi tantervein keresztül a tanulók érzékenyítése, attitűdváltozása. A II. ütemben a teljes körű egészségfejlesztést célzó programok az iskolák, továbbá a nevelési-oktatási igazgatásban részt vevő szereplők szakmai és pedagógiai együttműködésének alapjain valósulnak meg. Erre alapozottan iskolák közötti kooperációra építő megyei szintű szabadidős közösségi programok, „hétpróbák” megszervezésére és lebonyolítására kerül sor.