Címlap Nemzeti Tehetség Program 2015.

   

  A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése. A program kiemelt jelentőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítésére.

  Iskolánk idén 1 200 000 Ft támogatást nyert el a komplex tehetséggondozó programunk megvalósítására.


  A projekt címe: Tehetségsegítő programok a Zámolyi Csanádi Imre Általános Iskolában

  NTP-KKT-A-14-0014


  A programot megvalósító pedagógusok:

  Matematika-logika tehetséggondozás: Mika Tamásné

  Testi-kinesztetikus képességek fejlesztése: Kiss Mónika

  Képzőművészeti alkotótábor: Csordásné Papp Ágnes, Parkánszki Istvánné

   

  Tehetséggondozó munkánk eredményességének folyamatossága érdekében a projekt során is komplex tehetségfejlesztő programot kívántunk megvalósítani. A tantárgyi fejlesztésen túl a testi-kinesztetikus képességek és a térbeli-vizuális képességek fejlesztésére helyeztük a hangsúlyt. Elsődleges célunk volt, hogy minél szélesebb lehetőséget biztosítsunk a gyermekek számára tehetségük kibontakoztatásához.

  A matematika foglalkozások célja elsősorban az volt, hogy olyan feladatokkal találkozhassanak a gyerekek, amelyek a megszokottól eltérnek, felkészítik őket versenyhelyzetekre, belemélyedhetnek egy-egy témakörbe. A tematika kompetencia alapú feladatokból épült fel. A gyerekek nagyon szívesen jöttek ezekre a foglalkozásokra, örömmel vettek részt a munkában. Különösen élvezték azokat az alkalmakat, amikor használhatták a számítógépet, kutakodhattak, különböző szemléltetőeszközökkel, társasjátékokkal játszhattak.

  A   testi-kinesztetikus modul nagy fejlesztési területeket ölelt fel, sokrétű fejlesztésre adott lehetőséget. A tánc közben játékosan és szinte észrevétlenül fejlődtek  a gyermekek több területen is: fizikai állóképesség, egyensúly és ritmusérzék, hallás, zenéhez való alkalmazkodás, térérzék, mozgásmemória, koncentráció, figyelem, társaikhoz való alkalmazkodás. Lehetőséget adott arra, hogy felkeltse a néptánc, a népi kultúra, a néphagyományok iránti érdeklődést.

  Az alkotótábor tematikája összhangban állt ökoiskolai szemléletünkkel és kapcsolódott a "2015 Fény Nemzetközi Éve" kezdeményezéshez.

  A vizuális képességek és kreativitás fejlesztése mellett a gyerekek szociális kompetenciái is fejlődtek (együttműködés, alkalmazkodóképesség, önellátás). Olyan időigényes technikákkal ismerkedtek meg, amelyekre tanórai keretben idő-, hely- és eszközigény miatt nincsen lehetőség. Elmélyülhettek a munkában, kész alkotások születtek. A szabadidős programok a 2015 Fény Nemzetközi Éve kezdeményezéshez kapcsolódtak, természettudományos ismereteik bővültek, elmélyültek.

  A támogatási összegből hangosító berendezést, képességfejlesztő szoftvereket és játékokat, színházjegyeket, képzőművészeti anyagokat vásároltunk , valamint fedezte az előadások és a táborozás költségét.

   

   

   

  A programról bővebb tájékoztatás az alábbi linken: