Címlap Nemzeti Tehetség Program: Márton naptól farsang farkáig

   

  NTP-MKÖ-15 Márton naptól farsang farkáig

   

  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2 000 000 Ft-tal támogatta iskolánkat hazánk nemzeti kulturális örökségének megőrzését, a nemzetiségi hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programunk megvalósítására.

  A projekt címe: Márton naptól farsang farkáig- a téli ünnepkör népszokásainak megőrzése

   

  A projekt célja az volt, hogy a tanulókat bevonjuk a falu hagyományainak megismertetésébe, ápolásába. A népi játékokkal eljutottak a gyerekek a település lakóihoz, ezzel is erősítve a közösségi szellemet.  Megismerhették a gyerekek a téli ünnepkor szokásait, hagyományait, a népi kultúra elemeit, tevékenyen részt vettek a népszokások, népi játékok felelevenítésében, tárgyi eszközök, népi ételek készítésében.

  Ehhez külső szakembereket, hagyományőrző civil csoportokat is bevontunk.

   

  Az ünnepkör feldolgozását kézműves délutánnal alapoztuk meg. A nyugdíjasokkal megtanulták a gyerekek a kukoricafosztás, tollfosztás technikáját, élvezettel hallgatták az ideillő verseket, dalokat. Megtanulták néhány egyszerű népi étel elkészítését is, majd nagy lakomát csaptak belőle. Dr. Lukács László élvezetes néprajzi előadása a régi zámolyi népszokásokról, történetekről nagy sikert aratott a gyerekek körében. Decemberben a betlehemezésre készültünk. A Kákics zenekar szakmai segítségével megtanulták a gyerekek a Pesovár Ferenc néprajzkutató által lejegyzett Felsővárosi bölcsőcske c. betlehemes játékot. A falu különböző kiemelt pontjain mutattuk be a játékot. A nap végén az iskolában tartottunk bemutatót a vendégeknek, szülőknek. A település lakói nagy örömmel fogadták az előadást. A farsangi időszak a jelmezkészítéssel, farsangi ételek készítésével telt. A farsangi mulatságon ismét megleptek bennünket a nyugdíjasok egy fergeteges asszonycsúfoló előadással. A szentendrei Néprajzi Múzeumban megismerhették a tanulók a különböző tájegységek tárgyi kultúráját. A Vérteslovas táborban kézműveskedés, lovaglás, népi ételek készítése volt a program.

  A projekt kihatott az egész iskolaközösségre: a programokba egyre több tanuló kapcsolódott be. Nagy örömünkre a betlehemes játékban már az iskola összes tanulója részt vett és lelkesen énekelték a betlehemes dalokat. Ez a falu közösségére is pozitív hatással volt: erősítette az összetartozást, a kisebb-nagyobb csoporthoz való kötődést. A közös ételkészítés és lakomázás, a táborozás, múzeumlátogatás tovább erősítette a közösségi szellemet.

  Távolabbi célunk, hogy a gyermekek olyannyira ismerjék meg hagyományainkat, hogy azt maguk, önállóan folytassák  és tudásuk révén átadhassák majd az elkövetkező generációknak is.

  A programról bővebb információk itt.