Címlap Bemutatkozás

   

   

      alt                          

   

  „Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

  hogy felkeltse a tudás iránti vágyunkat,

  hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára,

  hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,

  és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.

  ( Szent-Györgyi Albert )

   Honnan jöttünk?

  altalt

  altalt

   

  A Csanádi Imre Általános Iskola Zámoly legnagyobb oktatási intézménye.

  Az iskola alapítását az 1660-as évek tájára tehetjük. Az első tanítók a lelkészek voltak, vagy ahogy akkor hívták őket "prédikátorok".

  Csodálatos módon fennmaradt 1740-től a református tanítók névsora, sőt szolgálatuk pontos ideje is. A katolikus iskoláról sajnos csak 1914-től maradtak fenn dokumentumok.

  Az államosítás után megtörtént a két felekezeti iskola egybeolvadása. Az egységes nyolc osztályos iskola megvalósítása 1948-ra tehető.

  Akkor még hiányoztak azok az anyagi és tárgyi feltételek, melyek segítségével zökkenőmentesen folyt volna a tanítás.

  Iskolánk az elmúlt évtizedek alatt nagy változásokon ment keresztül, úgy tárgyi, mint személyi feltételek tekintetében.

  Hol tartunk? alt

  Nevelőtestületünk sokat tett és tesz az oktatás és nevelés színvonalának emeléséért.

  E törekvésünkhöz a szülőktől is sok segítséget kapunk.

  1998-ban a NAT kapcsán lehetőség adódott arra, hogy helyi pedagógiai programot kínálhattunk a szülőknek és az iskolafenntartónak.

  Tantestületünk tagjai sokoldalúan képzett pedagógusok, keresik az új megoldások, pedagógiai módszerek elsajátításának lehetőségét. A kollégák innovatívak, többségünk többszörösen képzett, nyitott az új ismeretek elsajátítására, képes a team-ben való együttgondolkodásra és munkára.

  Intézményünkben 2001 óta jól kiépített minőségirányítási rendszer működik. Az intézmény folyamatainak színvonalas ellátásáról és ellenőrzéséről  - a minőségfejlesztési csoport irányításával-  folyamatgazdák gondoskodnak a kidolgozott folyamatszabályozások alapján. Úgy gondoljuk, hogy elért eredményeink és a hatékonyan működő minőségirányítási rendszerünk a biztosítéka a projekt során megvalósuló fejlesztések fenntarthatóságának.

  Az oktató-nevelő munkát tanórán kívüli tevékenységek egészítik ki, amelyet legfontosabb partnereink megkérdezése alapján állítottuk össze az intézmény célkitűzéseivel összhangban. A diákoknak lehetőségük van részt venni matematika, magyar, német, angol, informatika szakkörön, sportkörön, kézműves, énekkari és középiskolai felvételi előkészítő foglalkozásokon. Külsős oktatók tartanak iskolánkban zongoraoktatást és karate edzést.

  A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára fejlesztő- és felzárkóztató órákat, logopédiai fejlesztést biztosítunk. Megoldottuk a sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatását.

  A szórakoztató foglalkozásokat segíti az iskolánkban működő Diákönkormányzat. Rendszeresen szervezünk színházi, mozi, ill. bábszínházi látogatásokat, gyermekrendezvényeket is.

  A szakkörökön kívül a tanulók a tanulószobát és a napközis csoport is igénybe vehetik.

  Rendszeres és jól működő kapcsolatot ápolunk a fenntartóval és a helyi szervezetekkel, részt veszünk a település közéletében.

  Intézményünk nyitott minden hagyományőrző kezdeményezésre.  Gyakran ad helyet kiállításnak, bemutatónak, ami az iskolához, a falu történetéhez kapcsolódik.

  Iskolánkban már évek óta komoly környezetvédelemmel kapcsolatos munka folyik. Környezetvédelmi programunk biztosítja a még színvonalasabb környezetvédelmi munkát.

  • Sikeres pályázati munkánk eredményeként megkezdtük és felmenő rendszerben 2 év alatt minden évfolyamon bevezettük a kompetencia-alapú oktatást
  • Korszerű interaktív eszközökkel taníthatunk ( interaktív tábla, projektor, számítástechnikai eszközök) 5 tanteremben, a többi terem felszerelése folyamatban van
  • alt

  A HEFOP 3.1.3. pályázaton 17 996 816 Ft

  támogatási összeget nyertünk el

  eszközbeszerzésre,  pedagógus továbbképzésre.

   

   

   

  Hová megyünk? 

   alt

   

  Iskolánk eddig is az elsők között volt a korszerű oktatási módszerek, eljárások bevezetésében. Célunk a folyamatos megújulás, hogy lépést tartsunk a rohamosan változó világ elvárásaival. Ennek érdekében rendszeresen pályázunk, hogy megteremtsük a pedagógusok szakmai továbbképzésének, az új módszerek bevezetésének, a korszerű eszközök beszerzésének feltételeit.