Címlap Beiskolázás

  (Helyi Tanterv IV. fejezet)

   

  1. Iskolánk a Zámolyon élő minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.
  2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét május 31. napjáig betöltse, vagy ha ezt csak december 31. napjáig tölti be, (legkésőbb amelyben a 8. életévét augusztus 31-én betölti,) a szülő kérje gyermeke felvételét.
  3. Az első osztályba történő beiratkozáson be kell mutatni:
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
  • a szülő személyi igazolványát;
  • a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt (ha a gyermek óvodás volt);
  • a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt óvodás, vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta);
  • a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával;
  • szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.

   

        4.    A 2-8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni:

  • a tanuló anyakönyvi kivonatát;
  • a szülő személyi igazolványát;
  • az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
  • az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.