Címlap Szponzoraink, Segítőink

  Nevelő-oktató munkánkat segítő szakemberek:

  Dr. Gartainé Fodor Ildikó iskolaorvos

  Dr. Szabó Kornélia fogorvos

  Sasvári Orsolya védőnő

  Bíróné Mayer Rita Székesfehérvári Gyermekjóléti Központ

  Erdős Viktória Székesfehérvári Gyermekjóléti Központ

  Seresné Zsidai Borbála Családsegítő Szolgálat

  Fazekasné Fekete Ibolya Családgondozó Szolgálat

  Szarka Dorina logopédus

  Vécseiné Baranyai Magdolna gyógypedagógus

  Tőke Viktória gyógypedagógus

  Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága

  Nevelési Tanácsadó, Székesfehérvár

  Szponzoraink, támogatóink

  Antal László MTTOSZ Fejér megyei Elnöksége, Székesfehérvár

  Antalné Szenczi Barbara Polgárőrség, Zámoly

  Antker Bau Kft., Székesfehérvár

  ÁNTSZ Egészségfejlesztési Osztály

  Budainé Lendvai Mária, Zámoly

  Cserna Sándor, Zámoly

  Csörgei Csaba Metal Stanz Fémipari Kft, Zámoly

  Dallos Róbert Csavar-Akku Kft., Székesfehérvár

  Dr. Gartai Imre Zámolyi Lövészklub

  Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség

  Gelencsér Tibor, Zámoly

  Graboplast Padlógyártó Zrt., Győr

  Kákics zenekar

  Mesterhús Kft., Zámoly

  Molnár Gábor Víz-Lágyító Kft.

  Nagy János asztalos, Zámoly

  Nagy Ferenc és Nagy Ferencné Virágbolt, Zámoly

  Orbán Győző Dolomit Kft., Gánt

  Őszidő Nyugdíjasklub, Zámoly

  Sallai Mihály, Sziget-LM Bt., Zámoly

  Siki Ferenc Coop Abc, Zámoly

  Simon Zoltán Zoli Pékség, Zámoly

  Ujvári István vízvezeték szerelő, Zámoly

  Zámoly Község Önkormányzata

   

  Köszönet a segítségért!

  A tavaszi szünet első napján kora reggel szülők jöttek az iskolába, hogy a már korábban közzétett felhívásnak eleget téve újjá varázsolják a fiúmosdót.  Új válaszfalakat állítottak, csempéztek, festettek, mázoltak. Kedden a szünet utáni első napon a diákok meglepődve tapasztalták a változást. Azt gondolom a legnagyobb köszönet az volt, amikor az egyik kisgyerek ragyogó szemmel újságolta  társának: "Láttad már az új mosdót?  Most már nagyon kell ám vigyázni  mindenre, mert olyan szép lett a felújítás után mint a fürdőszobánk."

  Akik segítettek:

  A koordinációban, anyagbeszerzésben és minden munkálatban: Sallai Mihály

  Bontás és szerkezetépítésben: Szudár László, Erdélyi István, ifj. Sallai János

  Nyílászárók beépítésébe, egyéb  javításokban: Bordács Zoltán

  Csempézésben: Losonci Zsolt

   

  Valamennyiünk nevében köszönöm áldozatos munkájukat!                Tamás Ferencné igazgató

  2011.

  Iskolánk szülői munkaközössége:

  Elnök: Erdélyi Melinda

   

  Elnökhelyettes: Bőle Kinga

   

  Pénztáros: Szabóné Milis Csilla

  Tagok:

  Baranyainé Légrádi Anikó

  Bőle Kinga

  Erdélyi Melinda

  Filotás Melinda

  Horváth Beáta

  Juhász Andrea

  Kovács Éva

  Losoncziné Bakonyi Erika

  Nagy-Molnár Mónika

  Nagyné Méhes Mónika

  Povolnikné Emődi Ilona

  Szabóné Milis Csilla

  Takács Lászlóné

  Tóthné Csancsár Marianna

  Ujvári Ágnes

  Ujváriné Stamber Andrea

   

   

  Segítő tanulók:

  A kézműves foglalkozásra járó gyerekek

  A felső tagozatos osztályok tanulói

  Intézményünk szülői munkaközösségével nagyon jó a kapcsolatunk. Számos programunk valósul meg a segítségükkel. Immár hagyományosan a következő rendezvényeinket segíti a szülői szervezet:

  Kirándulások, túranapok

  Mikulás napi ajándékozás

  Karácsonyi vásár

  SZM-bál

  DÖK-bál

  Farsangi bál

  Gyermeknap

  Versmondó verseny

  Ezúton is köszönjük a Szülői Munkaközösség tagjainak áldozatos munkáját!

  Szülői munkaközösség

  A nevelés-oktatás folyamata, a személyiségformálás sokkal eredményesebbé válhat, ha a szülőkkel együttműködő, jó kapcsolatot tudunk kialakítani.

  A Ktv rögzíti a szülők jogait és kötelességeit,  így a pedagógiai programban rögzítettük a hatékony együttműködés formáit, módszereit.

  A  hatékony együttműködéshez az alábbiakat tartjuk fontosnak:

  • A szülőknek érezniük kell, hogy a gyermeküket szeretjük jó és rossz tulajdonságaival együtt.
  • A szülő nevelési problémájához tanácsot tudunk adni.
  • Elsősorban dicsérő, biztató szándékúak a pedagógusok.
  • Igyekszünk a szülői igények elébe menni, a felmerülő igényeknek teret adni.
  • Törekszünk a kölcsönös bizalom kiépítésére.
  • Mindenkor a partnert keressük a szülőben!
  • Alkalmazkodunk a szülők szabadidejéhez a programok szervezésénél, a szülői értekezletek, fogadóórák időpontjának meghatározásánál.
  • Nyíltan, őszintén tárjuk fel a problémákat, fejlődési lehetőségeket!
  • Lehetőséget adunk a vélemények kifejtésére.
  • Kellő időt fordítunk a problémák meghallgatására.

  A kapcsolattartás formái

  • Szülői értekezletek
  • Fogadóórák
  • Nyílt napok
  • Üzenetek: ellenőrzőben, levélben, telefonon
  • Véletlen és előre megbeszélt találkozások
  • Iskolai rendezvények

  A szülői szervezet az iskola életében

  A Ktv. teszi lehetővé a szülői munkaközösség létrejöttét, melyről a szülők döntenek .

  A szülői munkaközösség része az iskolának. Az összes szülő képviseletében csak a szülők többsége által választott munkaközösség járhat el. Az SZM maga határozza meg működési rendjét. Az SZM képviselőivel az iskola igazgatója tartja a kapcsolatot, és részükre minden szükséges tájékoztatást, információt megad.

  A szülői szervezet rendelkezésére bocsátjuk és véleményeztetjük:

  • A pedagógiai programot
  • A házirendet
  • Az SzMSz-t

  A szülői munkaközösség feladata

  • A szülői jogok iskolai érvényesítésének elősegítése
  • A szülők tájékoztatásának megszervezése pedagógiai kérdésekről és iskolai eseményekről
  • Vélemények, javaslatok közvetítése az intézmény vezetője felé
  • A szülők mozgósítása a nevelőmunka támogatására, a pályaválasztás és a gyermekvédelem jó megoldására
  • Ezen felül társadalmi munkával segíthetik a nevelés feltételeinek fejlesztését.

  Decemberben-immár hagyományosan-  nagysikerű karácsonyi vásárt rendezett a Szülői Munkaközösség. Az "árukészletet" az SZM tagjai és az iskola tanulói készítették, hetekig tartó munkával. A bevételből az iskola gyermekrendezvényeit támogatják.