Címlap Iskolanyitogató

  Hívogat az iskola

  Hívogat az iskola,
  kapuját kitárja,
  kis pajtásom gyere hát,
  menjünk iskolába.
  Jó barátunk lesz a könyv
  és a falitábla,
  kis pajtásom gyere hát,
  menjünk iskolába.
  Olvasunk és számolunk,
  vidám nóta járja,
  kis pajtásom gyere hát,
  menjünk iskolába!
  (Gyermekdal)

  Kedves Szülők!

  Örömmel tölt el bennünket is, hogy gyermekük az idei évben megkezdheti iskolai tanulmányait.

  Az óvodás évek alatt gyermekük felfedezte, megismerte közvetlen környezetét, sok-sok tapasztalatot gyűjtött, s most itt az idő, hogy ezeket az ismereteket rendszerezze, tudássá alakítsa.

  Iskolánk ebben az évben is szeretettel várja az első osztályos tanulókat.

  Intézményünk családias hangulatú, gyermekközpontú iskola. Legfontosabb pedagógiai célunk a tanulók teljes személyiségének, a gyermekek korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése. Egyik legfőbb nevelési célunk, hogy szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges, kiegyensúlyozott nemzedéket neveljünk. Korszerűen felszerelt iskolánkban a tervszerű nevelő-oktató munka során arra törekszünk, hogy a gyermekeknek a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújtsuk.

  Iskolánkban olyan légkört teremtünk, ahol tanulóink jól érzik magukat. Ennek érdekében tiszteletben tartjuk a tanulók személyiségét, bevonjuk őket saját iskolai életük megszervezésébe, figyelembe vesszük egyéni képességeiket a tanórák során.

  Nálunk minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban. Fontosnak tartjuk a tanulókkal való egyéni bánásmódot, nagy gondot fordítunk a tehetséggondozásra és képességfejlesztésre, melyben fejlesztő pedagógus és logopédus is segíti munkánkat. Értékelési rendszerünkben a gyermek önmagához való fejlődését vesszük alapul. A délutáni tanulást, szabadidős programokat a napközis csoportok és a tanulószoba segítik.

  Nagy gondot fordítunk a gyermekek képességeinek kibontakoztatására. Tehetséggondozó munkánk eredményességét igazolja, hogy gyermekeink évek óta szép eredményeket érnek el a helyi, megyei és országos versenyeken is.

  1998-ban a Nemzeti Alaptanterv kapcsán lehetőségünk adódott arra, hogy helyi pedagógiai programot kínálhattunk a szülőknek és az iskolafenntartónak. Ezzel lehetővé vált, hogy tantervünkben nemcsak a kötelező tantárgyak kaptak helyet, hanem olyanok is, amelyek a társas kapcsolatokat, a hagyományokat ápolják ( tánc és dráma, hon-és népismeret, etika ), amelyek segítenek eligazodni korunk technikai világában ( számítástechnika, informatika, mozgóképkultúra és médiaismeret).

  Könyvállományunk közel 5000 darabos, mely igény szerint minden nap tanítványaink rendelkezésére áll. Iskolánkban a német és angol nyelvet tanulják tanulóink, szakköri formában is lehetőség van a nyelvtudás elmélyítésére. Évek óta rendszeres testvérkapcsolatot ápolunk a németországi Wallerfing település iskolájával, így tanulóinknak a személyes kapcsolatok kialakításán túl az idegen nyelv gyakorlására, a német kultúra, szokások megismerésére is lehetőségük nyílik.

  Személyi feltételeink jók, tanulóinkat sokoldalúan képzett pedagógusok tanítják.

  Nevelőtestületünk és az iskola minden dolgozója gyermekközpontú, munkáját szakmailag és emberileg a legmagasabb színvonalon látja el.

  Rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal és Önöktől is szívesen vennénk, ha partnerként tekintenénk egymást gyermekük nevelésében. Igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők is. Ezt szolgálják a fogadóórák, nyílt napok, iskolai rendezvények, kirándulások, sulinapok.

  A szeptemberi tanévkezdéskor szélesre tárt kapukkal várjuk diákjainkat, közöttük is leginkább az örök megújulást képviselő első osztályosokat, amikor a "kis" ovisokból "nagy" iskolások lesznek.

   

  A Csanádi Imre Általános Iskola és a Mesevár Óvoda iskolaelőkészítő programjai a 2013/2014-es tanévben:

  Szeptember 26. csütörtök

  Az elsősök látogatása az óvodába

  Október 14. hétfő

  Mozgásterápia előadás az óvodában

  Október 16. szerda

  Közös torna az iskolában

  Október 21. hétfő Szitakötő Program - továbbképzés az iskolában

  November 12. kedd

  Nyílt nap az iskolában

  November 13. szerda

  A leendő 1. osztályos tanító néni látogatása az óvodába

  November 19. kedd

  Közös torna az iskolában

  November 20. szerda

  Egészségvédelmi nap az iskolában

  December 11. szerda

  A leendő 1. osztályos tanító néni látogatása az óvodába

  December 20. péntek

  Karácsonyi játszóház az iskolában

  Január 15. szerda

  A leendő 1. osztályos tanító néni látogatása az óvodába

  Január 23. csütörtök

  Óvodai szülői értekezlet

  Január 26. vasárnap

  Az óvodások és iskolások fellépése a Magyar Kultúra Napján

  Február 3. hétfő

  Balázsolás az óvodában (az alsó tagozatosok előadása

  Február 13. csütörtök

  Óvodai farsangi mulatság

  Február 14. péntek

  Farsang az iskolában

  Február 19. szerda

  A leendő 1. osztályos tanító néni látogatása az óvodába

  Március 11. kedd Tanórai látogatás az első osztályba a nagycsoportosokkal

  Március 19. szerda

  Nyílt nap (az alsó tagozaton az első 3 óra)

  Iskolanyitogató (nyílt délután az óvodásoknak)

  Az első osztályosok beíratása

  Április 16. szerda

  Húsvéti játszóház az iskolában

  Április 7-11. (hétfőtől péntekig)

  A Csanádi-hét rendezvényei

  Április 16-18.

  Nyílt napok az óvodában

  Május 14. szerda

  A leendő 1. osztályos tanító néni látogatása az óvodába

  Május 30. péntek

  Gyermeknap az óvodában

  Május 24. vagy május 31. szombat

  Gyermeknap